Salut totes

L’autoconeixement i la capacitat de superació personal

Alguns dels reptes que ens porta la vida ens demana endinsar-nos en les profunditats de l’autoconeixement per tal de poder-los superar.

Diferents aspectes de l’autoconeixement tenen a veure amb l’autoconcepte i l’autoimatge en les quals es fonamenta la nostra autoestima.

El fet de submergir-nos en aquesta aventura de l’autoconeixement ens pot permetre detectar:

  • els nostres punts forts i veure com potenciar-los i aprofitar-los
  • els nostres punts febles, per tal de treballar aquells aspectes que ens puguin ajudar a estar millor davant de les circumstàncies que vivim
  • creença que ens està limitant per tal de poder-la modificar i ajustar a la nostra realitat

Tot aquest treball d’introspecció ens pot permetre gestionar millor els nostres pensaments i emocions davant de diferents situacions.

A vegades aquests processos demanen constància, paciència amb nosaltres i el procés i tenir cura del nostre diàleg interior poder-nos sentir millor des d’un plantejament d’automotivació que permeti valorar els avenços que anem realitzant.

Poder observar també quins aspectes de l’entorn ens poden ajudar així com també aprenentatges realitzats en ocasions passades ens pot ser útil.

D’altra banda, saber que en aquest viatge que demana un procés de superació personal ens hi poden ajudar diferents eines provinents de diferents àmbits des d’un plantejament integrador i holístic.

Es tracta de poder anar enriquint el nostre bagatge i ampliant la nostra motxilla d’eines útils davant de les diferents situacions que ens plantegi la vida i poder-les transitar de la millor manera possible.

Saber que no només hi ha diferents eines sinó també diferents possibilitats en la seva combinació que d’una forma constructiva i creativa es poden ajustar a les necessitats de la situació concreta i a les característiques de la persona.

Per ampliar la informació podeu llegir també:

https://merceclosmuntsant.blog/2024/02/06/empoderament-de-la-persona-en-la-gestio-del-dolor-emocional/

I escoltar:

Consulta de Psicologia Mercè Clos Muntsant

merceclosmuntsant@gmail.com

Aquesta web utilitza Cookies    Veure Política de cookies
Privacidad