Gestoríes totes

Afectació als lloguers i desnonaments de les mesures urgents de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra d’Ucraïna.

Reial decret llei 20/2022 de 27 de desembre (BOE núm. 311 de 28/12/2022)

Mesures sobre el lloguer d’habitatges:
• Es prorroga fins al 31 de desembre del 2023 la limitació fins al DOS PER CENT (2%) com a màxim de l’actualització anual dels arrendaments d’habitatge.
• S’habilita una pròrroga extraordinària de SIS MESOS per als contractes d’arrendament que acabin la vigència abans del 30 de juny de 2023.
• S’amplia fins al 30 de juny de 2023 el període de suspensió de desnonaments i llançaments per a llars vulnerables sense alternativa habitacional.
Pròrroga de la limitació IPC a màxim 2% fins al 31 de desembre del 2023.

Aquesta norma és aplicable:
Per a contractes d’habitatge subjectes a la LAU de 1994.
I que la renda hagi de ser actualitzada dins del període entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2023.

Condicions obligatòries de la norma:
Fa distinció quan el propietari/arrendador és GRAN TENEDOR (PERSONA FÍSICA o JURÍDICA titular de més de 10 immobles urbans dús residencial o una superfície construïda de més de 1.500 m² d’ús residencial, exclosos garatges i trasters) i quan el propietari/arrendador NO ÉS GRAN TENEDOR (la resta).

  • GRAN TENEDOR: Increment de l’actualització: El que pactin les parts, però NO POT SUPERAR EL 2%.
    • LA RESTA DE PROPIETARIS (NO GRANS TENIDORS): Increment de l’actualització: El que pactin les parts: Les parts podran pactar l’actualització sobre la base de l’IPC publicat, sense límit màxim del 2%.
    Mancant pacte: S’aplicarà el 2%com a màxim.Efectes de la norma:
    Només és aplicable per a aquelles rendes que s’hagin d’actualitzar en el període entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2023.

 

Emili Botey 20- 08402 Granollers Tel. 938611694

Guimerà 91- 08440 Cardedeu Tel. 938711939

Aquesta web utilitza Cookies    Veure Política de cookies
Privacidad