Musubikai Montseny – Aikido i Arts Marcials

Detalls dels negocis

musubikai_logo

Musubikai Montseny – Aikido i Arts Marcials

Musubikai Aikido és un espai dedicat que convida a interioritzar sobre aquestes disciplines marcials. Som una associació cultural sense ànim de lucre basada en la cultura marcial nipona, i la principal activitat de la qual avui dia se centra en l'Aikido (art marcial d'origen japonès).

L'AIKIDO és un camí espiritual amb una metodologia marcial que pot millorar totes les facetes humanes. Ens aporta una millora en la capacitat d'afrontar conflictes, ens permet aturar-nos, observar, escoltar i resoldre situacions des del més orgànic... Com art marcial; és un 'Sistema basat en la No-Resistència' on podem desenvolupar la capacitat de gestionar tota intenció ofensiva/agressiva, anul·lant tota acció dirigida cap a nosaltres...

 

A Musubikai, com associació busquem difondre i acostar a la gent aquest art marcial tan especial i que tant ha influït en les nostres vides, ja que l'Aikido no ha d'entendre's només com una mera pràctica física sinó com una manera d'entendre la mateixa essència de la vida, el nostre entorn i a nosaltres mateixos...

Objectius de l'Associació:
• Establir un camí de millora a través de la pràctica de l'Aikido i el Budo en general, generant de la mateixa forma un creixement personal
• Proporcionar un espai per a la pràctica de l'Aikido en un entorn no competitiu basat en el respecte cap als altres així com nosaltres mateixos.
• Compartir i difondre la via de l'Aikido des d'una perspectiva tradicionalment marcial, posant de manifest i centrant-nos en els valors i els comportaments com a via per a millorar la convivència amb el nostre entorn i sentir-nos millor amb nosaltres mateixos
• Acostar la cultura tradicional japonesa a la nostra establint un nexe d'unió entre totes dues cultures entenent i aprofundint en els seus costums i maneres de fer.

El mestre
Joan Rubio Mulero es va iniciar en les Arts Marcials l'any 1980 iniciant la seva pràctica Karate Shito Ryu.

En 1.990 (fa més de 32 anys) i després de més de deu anys, aparca la seva pràctica de Karate i s'inicia en l'Aikido.

Al cap de poc temps, en 1.996 va començar a formar-se en paral·lel també en Kendo, Ken Jutsu i Iaido, realitzant pràctica de manera habitual paral·lelament a la seva pràctica d'Aikido. En concret i en la modalitat de Iaido aprèn les formes Seitei Iai i Tatsumi Ryū aprofundint més en la que finalment desenvoluparà el seu entrenament regular: Musō Shinden-*ryū, escola tradicional (Koryū) fundada l'any 1933 per Nakayama Hakudo.

En total porta més de 26 anys de pràctica i experiència dins del Món del Sabre.

En l'actualitat ostenta el Grau YONDAN (4t DAN) SHIDOIN d'AIKIDO per l'Aikikai Hombu Dojo de Tòquio, YONDAN (4t DAN) d'IAIDO i Maestre Nacional per la FEDERACIÓ ESPANYOLA D'ARTS MARCIALS TRADICIONALS i comparteix la seva pràctica en els DOJOS MUSUBIKAI BADALONA i MUSUBIKAI MONTSENY.
Tots dos Dojos pertanyen i estan adscrits a la Federació Nacional d'Aikido Aikikai i Federació Espanyola d'Arts Marcials Tradicionals.

VULL SABER MES SOBRE EL MESTRE

Localització

Aquesta web utilitza Cookies    Veure Política de cookies
Privacidad